Elektrikontrolli Teenused OÜ
Elektrikontrolli Teenused OÜ
Blog2
Elektrikontrolli Teenused OÜ

Elektrikontrolli Teenused OÜ

Teenused

Elektripaigaldiste kontroll


Elektrikontrolli Teenused OÜ teostab 2. ja 3. liigi kuni 1000V elektripaigaldiste kasutusele võtule eelnevat, korralist ja erakorralist auditit. Kasutusulevõtule eelneva tehnilise auditi käigus kontrollitakse ehitatud elektripaigaldiste vastavust EV standarditele. Korralise tehnilise auditi teostamisel hinnatakse elektripaigaldise käidu vastavust standardile EVS-EN 50110-1 ja elektripaigaldise tehnilise seisukorra vastavust paigaldise ehitusaegsetele eeskirjadele.

Katselabor


Teostame järgmisi kontrollmõõtmisi: